Dzwon Żbikowa

MIESIĘCZNIK PARAFIALNY WYDAWANY OD 1927 ROKU

dzwon_zbikowadz_kwiecien

Czasopismo „Dzwon Żbikowa”.Miesięcznik.
Redaguje zespół w składzie:
Józef Moczuło – redaktor naczelny,
Józef Kiljański, Elżbieta Janiszewska, Anna Stefaniuk, Piotr Stefaniuk.
Przewodniczący Rady Programowej: ks. Józef Tchórz – Proboszcz Parafii Żbików.
Adres redakcji:
05-800 Pruszków,
ul. Rysia 1,
Tel. 0 22 728 96 66
Wydawca: Rada Parafialna Parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, Pruszków-Żbików.
Druk: INDRUK Pruszków, ul. Obrońców Pokoju 6a