III Zakon św. Franciszka

Franciszkański Zakon Świeckich jest zakonem pokutnym, którego historia łączy się z podobnie nazywanym ruchem powstałym w Kościele i zrodzonym z kościelnej praktyki pokutnej.

Od zarania istnienia Kościoła kształtowała się nauka i praktyka pokutna, którą można streścić w kilku słowach: ochrzczony, który popełnia grzech, może otrzymać przebaczenie pod warunkiem „odbycia pokuty” i „nawrócenia”. Grzesznik, chcący się nawrócić, zmienić swoje życie i porzucić grzech, wstępował do Zakonu Pokutnego lub Pokutników i pozostawał w nim do czasu wykonania wszystkich nałożonych na niego i określonych przez wspólnotę kościelną i biskupa uczynków ekspiacyjnych. Obok pokutników zobowiązanych do czynienia pokuty pojawili się z czasem pokutnicy, którzy, nie będąc publicznymi grzesznikami – dobrowolnie przyjmowali praktyki stanu pokutnego w celu osiągnięcia większej doskonałości.

Franciszkański Zakon Świeckich jest zakonem świeckim. Przejawem świeckości jest zaliczanie go w ciągu wieków do jednego z trzech zakonów istniejących w Kościele: Ordo clericorum, Ordo monacorum, Ordo poenitentium. Do zakonu pokutnego spośród chrześcijan należeli tylko ci wierni Kościoła, którzy dobrowolnie pragnęli należeć do jednej z wielu istniejących grup pokutników.

CELE FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH

Każdy zakon w Kościele stawia kandydatom do niego wstępującym zazwyczaj podwójny cel: pierwszy, główny – dążenie do doskonałości, czyli osobistego uświęcenia, i drugi, specyficzny – apostolat w Kościele, w różnorakich aspektach i formach, w zależności od potrzeb chwili i charyzmatu Założyciela.

Franciszkański Zakon Świeckich powołany został do istnienia przez św. Franciszka i zatwierdzony przez Kościół aby:

– należący do niego ludzie świeccy, żyjący w małżeństwie i pełniący swe obowiązki stanowe i zawodowe, mogli w nim znaleźć pomoc w budowaniu autentycznego życia chrześcijańskiego i osiągnięcia doskonałości życia zgodnego z Ewangelią;
– mieli pełną świadomość swej współodpowiedzialności za Kościół i chcieli włączyć się w apostolat Kościoła na zleconych im i dostępnych dla ich możliwości zadaniach.

Franciszkański Zakon Świeckich drogą do świętości

Na drodze franciszkańskiej świętość osiągnęli m. in.: bł. Luchezjusz z Poggibonsi, św. Elżbieta Węgierska, św. Ludwik IX Król Francji, św. Małgorzata z Kortony – pokutnica, św. Róża z Verbito – piękna dziewica, pokutnica, bł. Zefiryn Malla pierwszy Cygan na ołtarzach, bł. Aniela Salawa – służąca, bł. Jan XXIII papież, Sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński. Do FZŚ należało wiele wybitnych postaci jak np. gen. Józef Haller, malarz Jacek Malczewski, czy brat Adam Chmielowski.

Patronka Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Polsce

Patronką FZŚ w Polsce jest błogosławiona Aniela Salawa. Urodziła się 9 IX 1881 r. w Sieprawiu koło Krakowa. W 1897 r. przyjechała do Krakowa w poszukiwaniu pracy. Jako służąca wykazała się wielkim umiłowaniem pracy i wypełnienia powierzonych obowiązków, często trudnych i niewdzięcznych. Zachwycona duchowością św. Franciszka w 1912 roku wstąpiła do III Zakonu Franciszkańskiego przy Bazylice Św. Franciszka w Krakowie. Zmarła 12 marca 1922 roku.

Zasady przyjęcia do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

Warunkiem przyjęcia do FZŚ jest życie w łączności z Kościołem, dobra opinia moralna i okazywanie wyraźnych oznak powołania.

Członkami Franciszkańskiego Zakonu Świeckich mogą zostać katolicy ochrzczeni, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i ukończyli 18 rok życia, ludzie stanu wolnego (panny, kawalerowie, wdowy i wdowcy), żyjący w związkach małżeńskich sakramentalnych, a także księża diecezjalni. Prośba o przyjęcie winna być skierowana do miejscowej wspólnoty, której rada podejmuje decyzję dotyczącą przyjęcia nowych członków.

Bliższe informacje na temat zakonu można znaleźć na stronie internetowej www.fzs.franciszkanie.pl

Franciszkański Zakon Świeckich działał w naszej parafii od 1895 roku, jednakże w formie ograniczonej przez władze zaboru rosyjskiego. Erygowany kanonicznie 23 stycznia 1927 roku.

Obecnie nasza wspólnota składa się z 14 osób. Spotykamy się trzy razy w miesiącu:

– w pierwszą sobotę miesiąca – Msza św. godz. 7.00, Różaniec Fatimski podczas wystawienia Najświętszego Sakramentu
– w drugi poniedziałek miesiąca – spotkanie w sali parafialnej po Mszy św. o godz. 18.00
– w czwarty poniedziałek miesiąca – spotkanie w sali parafialnej po Mszy św. o godz. 18.00

Spotkania mają charakter formacyjno-modlitewny.

Nasza wspólnota prowadzi sklepik parafialny, rozprowadza prasę katolicką, książki i dewocjonalia. Zajmujemy się chorymi i uzależnionymi.

Duchowy opiekun:
od 11.09.2017r. ks. Robert Karolak

Nasze pielgrzymki

Zdjęcia archiwalne