Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

maryja

AKT OSOBISTEGO ODDANIA SIĘ MATCE BOŻEJ
Matko Boża, Niepokalana Maryjo!
Tobie poświęcam ciało i duszę moją,
wszystkie modlitwy i prace, Radości i cierpienia,
wszystko czym jestem i co posiadam.
Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości.
Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi
i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką.
Chcę odtąd czynić wszystko z Tobą,
przez Ciebie i dla Ciebie.
Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam.
Ty zaś wszystko możesz,
co jest wolą Twego Syna i zawsze zwyciężasz.
Spraw więc, Wspomożycielko Wiernych,
by moja rodzina, parafia i całą Ojczyzna
była rzeczywistym królestwem Twego Syna i Twoim.
Amen.

Sługa Boży
Stefan Kardynał Wyszyński
Prymas Polski

Peregrynacja Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w Świętym Wizerunku Nawiedzenia w Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Pruszkowie – Żbikowie
21 – 22.06.2014