Dzwon Żbikowa

MIESIĘCZNIK PARAFIALNY WYDAWANY OD 1927 ROKU

dzwon_zbikowadz_kwiecien

Poprzedni skład redakcji:
Józef Moczuło – redaktor naczelny,
Józef Kiljański, Elżbieta Janiszewska, Anna Stefaniuk, Piotr Stefaniuk.
Przewodniczący Rady Programowej: ks. Józef Tchórz – Proboszcz Parafii Żbików.
Adres redakcji:
05-800 Pruszków,
ul. Rysia 1,
Tel. 0 22 728 96 66
Wydawca: Rada Parafialna Parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, Pruszków-Żbików.
Druk: INDRUK Pruszków, ul. Obrońców Pokoju 6a

Czasopismo „Dzwon Żbikowa”. Miesięcznik.
Redaguje zespół pod przewodnictwem ks. Proboszcza Bogdana Przegalińskiego
Kolegium redakcyjne: Mirosław Wasilewski, Małgorzata Remus, Anna Stefaniuk, Dominika Bartmann-Wojda.
Administracja: Dariusz Janczy
Skład i łamanie: Sławomir Zatoń
Druk: Zakład Poligraficzny In Druk 05-800 Pruszków, ul. Obrońców Pokoju 6A
Adres redakcji: 05-801 Pruszków, 3 Maja 124, email: redakcja@dzwonzbikowa.pl