Kościół Domowy

Zaproszenie dla rodzin i małżeństw

Domowy Kościół jest częścią Ruchu Światło-Życie, kojarzonego z oazami młodzieżowymi. Jednak nie tylko młodzież, ale i rodziny znajdują tutaj swoje miejsce w ramach wspólnot małżeństw.

Domowy Kościół to formacja małżeństw chcących nauczyć się czytać Pismo Święte i przyjmować z wiarą Słowo Boże, pragnących lepiej poznać Boga, zbliżyć się do Niego oraz budować prawdziwą jedność małżeńską. DK to wspólnota małżonków pragnących ożywić i rozwinąć wiarę, chcących nauczyć się przekładać wiarę na życie codzienne, na miłość ku sobie i drugiemu człowiekowi.

Wspólnota to od 4 do 7 małżeństw tworzących krąg Kościoła Domowego. Krąg jest w danym roku formacyjnym (od wakacji do wakacji, czyli idealnie od rekolekcji do rekolekcji) prowadzony przez małżeństwo animatorów wybrane spośród wspólnoty kręgu. Każdym kręgiem opiekuje się ksiądz – moderator, który uczestniczy w spotkaniach kręgu. Spotkania odbywają się co miesiąc. W czasie spotkań małżonkowie czytają i rozważają Pismo Święte, modlą się, wymieniają się ważnymi przeżyciami, radościami czy troskami, które pragną poddać modlitwie w kręgu. Realizowany jest program formacyjny Domowego Kościoła dotyczący rozwoju duchowego, sakramentu i miłości małżeńskiej, wychowania dzieci i innych spraw.

Program formacyjny Domowego Kościoła dedykowany jest małżeństwom, które chcą zmienić, poprawić lub naprawić swoje życie w ogóle, a rodzinne w szczególności. Aby to osiągnąć wybierają drogę opartą na życiu chrześcijańskim rozwijanym i pielęgnowanym tam gdzie można to czynić najpełniej – w domu, w życiu osobistym, małżeńskim i rodzinnym.

Pierwszy krąg Domowego Kościoła działa w naszej parafii od prawie 8 lat. Liczy 6 małżeństw w różnym wieku. Drugi – od 2 lat, liczy 4 małżeństwa. Różnice pokoleniowe absolutnie nie przeszkadzają, wręcz przeciwnie. Spotkania kręgu stanowią bowiem także miejsce wymiany doświadczeń.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z księdzem Jerzym Chmielewskim (tel. 601 153 702) lub parą łącznikową Anetą i Przemkiem Wojewódzkimi
(tel. 602 868 845, 696 834 403).

Więcej informacji o formacji DK na stronie http://www.dk.oaza.pl